Novosti

Implementacija društveno korisnog učenja u našoj školi

U srijedu, 19.februara 2020.god. našu školu je posjetila Prim.dr. Aida Ramić-Čatak i učenicima prvih razreda, u sklopu društveno korisnog učenja, održala stručno predavanje na temu: “Mitovi i istine vezane za upotrebu duhana i duhanskih proizvoda”. Predavanju su prisustvovali po deset učenika iz svih šest prvih razreda. Nakon tog veoma korisnog…

Obavještenje za vanredne učenike – VANREDNI (APRILSKI) ISPITNI ROK

ISTRUKTIVNO-KONSULTATIVNA NASTAVA Obavještavaju se vanredni učenici da će se instruktivno-konsultativna nastava za vanredni (aprilski) ispitni rok održati u periodu od 23.03. do 04.04.2020.godine, prema posebno sačinjenom rasporedu koji će biti naknadno objavljen. POLAGANJE ISPITA Polaganje ispita u vanrednom (aprilskom) ispitnom roku održat će se u periodu od 09.04. do 24.04.2020.godine.…

Posjeta Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i uručivanje prehrambenih namirnica u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Djeca i mladi sa teškoćama u razvoju predstavljaju jednu od najugroženijih i najmarginaliziranijih kategorija, a nerijetko su izloženi diskriminaciji i teškoj finansijskoj situaciji. Sa ciljem razvijanja svijesti o tome, sa učenicima je razgovarano o datoj temi i sprovedene su dvije aktivnosti u decembru. 24. 12. 2019. godine, učenici I3 odjeljenja…

Maturski i završni ispiti

Obavještavaju se vanredni učenici da će se maturski i završni ispiti u januarsko/februarskom ispitnom roku školske 2019./2020. održati u periodu od 10.02. do 11.02. 2020. godine prema posebno sačinjenom rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen Svi učenici koji žele polagati maturski ili završni ispit dužni su podnijeti prijavu za…

Januarsko-februarski ispitni rok za vanredne učenike

Januarsko-februarski ispitni rok za vanredne učenike u školskoj 2019/20 godini počinje 10.01.2020. god. a realizovat će se prema posebnom usvojenom rasporedu polaganja. Neizostavna obaveza svih kandidata koji žele polagati ispite u ovom ispitnom roku je da podnesu prijave za polaganje ispita, najmanje sedam dana prije početka ispita. Prijave za polaganje…

Posjeta članova udruženja ,,Srce za djecu oboljelu od karcinoma,,

U okviru realizacije “Društveno korisno učenja”, u srijedu 27.11.2019. našu školu su posjetili članovi udruženja “Srce za djecu oboljelu od karcinoma”. Organizatori ovog projekta su bili učenici I-1 i I-4 odjeljenja sa svojim supervizorom. Održano je predavanje profesorima o najvažnijim činjenicama vezanim za dječiji kancer, vrijeme liječenja, resocijalizacija i o…