Home

Savremeno obrazovanje

Nastava se odvija po modularnom Nastavnom planu i programu - EU VET (EU - Evropska unija i VET - stručno obrazovanje i obuka).

Stručno osoblje

Naši nastavnici su stručni u svojoj oblasti i sposobni su pružiti najbolje obrazovanje uz korištenje savremenih metoda obrazovanja.

Dostignuća

Naši učenici su osvajači mnogih lokalnih i međunarodnih takmičenja gdje demonstriraju svoja znanja i kompetencije.

Prijava za polaganje mature / završnog ispita

Popunjenu prijavu je potrebno da pošaljete na email:

prijavamature@suts-sa.edu.ba

UPOZNAJTE SE SA NAŠOM ŠKOLOM KROZ BROŠURU I KRATKI VIDEO​

Nastavni proces

Raspored časova

Raspored časova za II polugodište školske 2020/2021. godine

Kalendar pisanih provjera

Kalendar pisanih provjera za II polugodište školske 2019./2020. godine

SMJEROVI

Preduzeće za vježbu

Naši partneri