Savremeno obrazovanje

Nastava se odvija po modularnom Nastavnom planu i programu - EU VET (EU - Evropska unija i VET - stručno obrazovanje i obuka).

Stručno osoblje

Naši nastavnici su stručni u svojoj oblasti i sposobni su pružiti najbolje obrazovanje uz korištenje savremenih metoda obrazovanja.

Dostignuća

Naši učenici su osvajači mnogih lokalnih i međunarodnih takmičenja gdje demonstriraju svoja znanja i kompetencije.

NOVOSTI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OBRAZAC ZA INTERNU PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE

UPOZNAJTE SE SA NAŠOM ŠKOLOM KROZ BROŠURU I KRATKI VIDEO​

SLIKE SA PRAKSE

Nastavni proces

Raspored časova

Raspored časova za II polugodište školske 2022/23. godine

Kalendar pisanih provjera

Kalendar pisanih provjera za I polugodište školske 2022./23. godineI

SMJEROVI

TUŠ magazin

Naši partneri