Turistički tehničar

O SMJERU

Obrazovanje  traje  četiri godine, učenici se pripremaju za rad u hotelijerstvu i turizmu, te u turističkim agencijama. Stručni predmeti su strani jezici,  turistička geografija  i predmeti  ekonomske struke.  Učenici koji se odluče za univerzitet, najčešće upisuju ekonomski fakultet ili neki od fakulteta društvenog ili humanističkog profila. Prilikom upisa na ovaj smijer učenici prilažu uspjeh sa eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, engleskog  jezika i geografije. Za upis je potrebno minimalno 63 boda–  zbir bodova na uspjeh iz osnovne škole i bodova osvojenih naeksternoj maturi..

PREDMETI

Više informacija o predmetima i načinu kako su raspoređeni po godinama možete naći na linku ispod