Društveno korisno učenje

DRUŠTVENO KORISNO UČENJE

Grupa učenika I-5 razreda sa supervizorom Dajdzić Safetom pokrenuli su online edukaciju pod nazivom “ Bonton u ugostiteljstvu”. Nakon realizacije u svom razredu, učenici će samostalno realizirati istu temu i u ostalim prvim razredima. Na taj način, koristeći se svojim sposobnostima i prethodno stečenim znanjem, kroz ovaj vid društveno korisnog…

DRUŠTVENO KORISNO UČENJE

Trka /šetnja za ozdravljenje- „Race for the Cure” ove godine održana je 25-26-27.09. na malo drugačiji način zbog složene epidemiološke situacije u svijetu. Određene aktivnosti održane su online na način da su se registrovali timovi u cijeloj BiH koji su kroz donacije ili uplatu simbolične registracije  od 10KM na platformi www.raceforthecure.eu postali dijelom digitalne…

DRUŠTVENO KORISNO UČENJE

Na  sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj 18. septembra 2020. godine donesena je Odluka o realizaciji društveno korisnog učenja u prvim razredima naše škole. Naime, u skladu sa Odlukom Ministarsva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,br.11-04-38-13808-4 od 25.6.2019.god. Škola je u obavezi predvidjeti ovaj rad Godišnjim programom rada, imenovati supervizore i…