SMJEROVI

Prijava za polaganje mature / završnog ispita

Popunjenu prijavu je potrebno da pošaljete na email:

prijavamature@suts-sa.edu.ba

UPOZNAJTE SE SA NAŠOM ŠKOLOM KROZ BROŠURU I KRATKI VIDEO​

Nastavni proces

Raspored časova

Raspored časova za II polugodište školske 2020./2021. godine

Kalendar pisanih provjera

Kalendar pisanih provjera za II polugodište školske 2020/2021. godine

SMJEROVI

Preduzeće za vježbu

Naši partneri