Uposlenici

Rukovodstvo i administracija

Direktor
Bahra Pašić
bahra.pasic@suts-sa.edu.ba
Pomoćnik direktora:
Fatima Salihić
fatima.salihic@suts-sa.edu.ba
Pedagog:
Hasanagić Berina
berina.hasanagic@suts-sa.edu.ba
Psiholog:
Trumić Meliha
meliha.trumic@suts-sa.edu.ba
Sekretar:
Tanković Aldina
aldina.tankovic@suts-sa.edu.ba
Rukovalac nastavnom tehnikom:
N.N.
@suts-sa.edu.ba
Koordinator praktične nastave:
Gagula Aldin
aldin.gagula@suts-sa.edu.ba
Rukovodilac računovodstva:
Šoškić Lejla
lejla.mujacic@suts-sa.edu.ba
Administrativni tehničar:
Mujačić Mubina
mubina.mujacic@suts-sa.edu.ba
Bibliotekar:
Hadžo-Spahić Selma
selma.spahic@suts-sa.edu.ba
Socijalni radnik:
Amela Muftić-Arapović
amela.muftic-arapovic@suts-sa.edu.ba

Profesori

Bosanski, srpski i hrvatski jezik:
Belma Kadrić
belma.kadric@suts-sa.edu.ba
Bosanski, srpski i hrvatski jezik:
Hodžić-Omerović Fatima
fatima.omerovic@suts-sa.edu.ba
Bosanski, srpski i hrvatski jezik:
Nihada Bektešević
nihada.bektesevic@suts-sa.edu.ba
Engleski jezik:
Bidžević Arnela
arnela.bidzevic@suts-sa.edu.ba
Engleski jezik:
Bidžević Anisa
anisa.bidzevic@suts-sa.edu.ba
Engleski jezik:
Bajramović Ivana
ivana.bajramovic@suts-sa.edu.ba
Engleski jezik:
Maja Zahirović
maja.zahirovic@suts-sa.edu.ba
Njemački jezik:
Mejrić Diana
diana.mejric@suts-sa.edu.ba
Njemački jezik:
Škaljo Samira
samira.skaljo@suts-sa.edu.ba
Turski jezik:
Adna Imamović
adna.imamovic@suts-sa.edu.ba
Informatika:
Ahmed Sidran
ahmed.sidran@suts-sa.edu.ba
Matematika:
Devedžić Mirnes
mirnes.devedzic@suts-sa.edu.ba
Poznavanje robe:
Muratović Tasovac Alina
alina.muratovic@suts-sa.edu.ba
Hemija:
Čaušević Fatima
causevic.fatima@suts-sa.edu.ba
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava:
Enisa Klačar
enisa.klacar@suts-sa.edu.ba
Sociologija:
Džubur Anisa
anisa.dzubur@suts-sa.edu.ba
Informatika
Kadić Ajdin
ajdin.kadic@suts-sa.edu.ba
Historija umjetnosti
Hadžo-Spahić Selma
selma.spahic@suts-sa.edu.ba
Historija:
Ibričić Admir
admir.ibricic@suts-sa.edu.ba
Turistička geografija:
Selimović Semir
semir.selimovic@suts-sa.edu.ba
Pravo:
Elvedina Bjelak
elvedina.bjelak@suts-sa.edu.ba
Ekonomska grupa predmeta:
Adela Kurspahić
kurspahic.adela@suts-sa.edu.ba
Ekonomska grupa predmeta:
Salihić Fatima
fatima.salihic@suts-sa.edu.ba
Ekonomska grupa predmeta:
Pašić Bahra
bahra.pasic@suts-sa.edu.ba
Privredna matematika:
Hujić Nejra
nejra.sljivo@suts-sa.edu.ba
Vjeronauka:
Muminović Asifa
asifa.muminovic@suts-sa.edu.ba
Ugostiteljska grupa predmeta:
Dajdžić Safet
safet.dajdzic@suts-sa.edu.ba
Kuharstvo:
Bidžević Haris
haris.bidzevic@suts-sa.edu.ba
Usluživanje:
Murtić Almir
almir.murtic@suts-sa.edu.ba
Usluživanje:
Mušinbegović Alma
alma.musinbegovic@suts-sa.edu.ba
Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Kokor Ensar
ensar.kokor@suts-sa.edu.ba
Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Hasković Emir
emir.haskovic@suts-sa.edu.ba
Ekologija i Biologija:
Mihrija Suljević
mihrija.suljevic@suts-sa.edu.ba
Praktična nastava iz usluživanja:
Guta Salih
salih.guta@suts-sa.edu.ba
Praktična nastava iz usluživanja:
Guta Salih
salih.guta@suts-sa.edu.ba
Praktična nastava iz usluživanja:
Skenderagić Fikret
fikret.skenderagic@suts-sa.edu.ba
Praktična nastava iz kuharstva:
Muhović Vezira
vezira.muhovic@suts-sa.edu.ba
Praktična nastava iz kuharstva:
Alagić Elvira
elvira.alagic@suts-sa.edu.ba
Praktična nastava iz kuharstva:
Sanela Mirvić
sanela.mirvic@suts-sa.edu.ba
Praktična nastava iz poslastičarstva:
Sejtarija Elvedina
elvedina.sejtarija@suts-sa.edu.ba

Tehničko osoblje

Zaposlenica u kantini:
Subašić Hasija
Zaposlenice na održavanju higijene:
Šesto Ahira
Zaposlenice na održavanju higijene:
Kurtović Sadeta
Zaposlenice na održavanju higijene:
Crnčalo Admira
Zaposlenice na održavanju higijene:
Čaušević Ismira
Zaposlenice na održavanju higijene:
Tvrtković Emina
Zaposlenice na održavanju higijene:
Bašović Hamilkada
Domar:
Džanović Fadil
Rukovalac centralnim grijanjem:
Čohodarević Ibrahim
Portir:
N.N
Portir:
Zuban Aziz