Poslastičar

O SMJERU

Za razvoj ugostiteljstva i turizma veoma poželjno zanimanje, obrazovanje traje tri godine, nakon čega su učenici osposobljeni   za rad u ugostiteljskim objektima; hotelima, restoranima, caffe-slastičarnama… Tokom školovanja posebnan akcenat je na praktičnoj nastavi koja se pohađa od prvog razreda. Učenici praksu obavljaju u školskim radionicama, te u hotelima, restoranima I caffe-slastičarnama.

U ovom zanimanju se može kreirati, maštati, praviti mala umjetnička djela, a za posao nema brige!

PREDMETI

Više informacija o predmetima i načinu kako su raspoređeni po godinama možete naći na linku ispod