Ugostiteljski tehničar

O SMJERU

Obrazovanje  traje  četiri godine, učenici se pripremaju za rad u ugostiteljstvu i hotelijerstvu . Stručni predmeti su strani jezici, kuharstvo, usluživanje i predmeti ekonomske struke. Nakon završetka školovanja učenici mogu nastaviti obrazovanje na univerzitetu. Prilikom upisa na ovaj smijer učenici prilažu uspjeh sa eksterne mature iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, engleskog  jezika i geografije. Za upis je potrebno minimalno 63 boda–  zbir bodova na uspjeh iz osnovne škole i bodova osvojenih naeksternoj maturi..

PREDMETI

Više informacija o predmetima i načinu kako su raspoređeni po godinama možete naći na linku ispod