Novosti

Obavijest o polaganju maturskog/završnog ispita za vanredne učenike

Obavještavaju se vanredni učenici da će se polaganje maturskih i završnih ispita realizovati u periodu od 24. 6. do 26. 6. 2024. godine. 

Ukoliko to već nisu uradili, učenici su dužni prijaviti maturski i završni ispit. Ispiti se mogu prijaviti 19. 6. i 20. 6. 2024., u terminu od 10:00 do 18:00 časova.

Do 19. 6. 2024. godine maturski radovi trebaju biti dostavljeni na protokol škole u printanoj formi, uvezani, u dva primjerka (po uputama mentora).