Novosti

Takmičenje mladih novinara 2020

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zaprimilo je e-mail Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u prilogu kojeg se nalazi poziv svim srednjim školama za učešće na konkursu „Takmičenje mladih novinara 2020“ koji su objavili Fondacija INFOHOUSE i Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Evrope, a…

Obavještenje za učenike i roditelje

Obavještavaju se učenici i  roditelji da ,ukoliko imaju potrebu za izdavanjem potvrda, duplikata svjedodžbi i ostalih dokumenata, prijave to školi putem e-mail adrese (sutsds@gmail.com), kako bismo blagovremeno odgovorili na zahtjeve.

Obavještenje za vanredne učenike

Obavještavaju se vanredni učenici da će se u skladu sa Odlukom Vlade KS, organizovati „online“ instruktivno – konsultativna nastava za vanredni (aprilski) ispitni rok šk. 2019./2020. Potrebno je da učenici na koje se odnosi instruktivno – konsultativna nastava, za teoretske predmete, ostvare kontakte sa predmetnim profesorima putem emaila i dogovore…

Obilježavanje Međunarodnog dana turističkih vodiča

Dana 21.02.2020. godine Aktiv ekonomske grupe predmeta Srednje ugostiteljsko-turističke škole Sarajevo je u zgradi školske radionice „Nacional“ obilježio Međunarodni dan turističkih vodiča. Tim povodom provedene su slijedeće aktivnosti: izrađeni su plakati (4 plakata) na kojima su prikazane turističke atrakcije pojedinih mjesta u BiH: Konjica, Trebinja, Bihaća, Blagaja, Počitelja, Kravica, urađeni…

Implementacija društveno korisnog učenja u našoj školi

U srijedu, 19.februara 2020.god. našu školu je posjetila Prim.dr. Aida Ramić-Čatak i učenicima prvih razreda, u sklopu društveno korisnog učenja, održala stručno predavanje na temu: “Mitovi i istine vezane za upotrebu duhana i duhanskih proizvoda”. Predavanju su prisustvovali po deset učenika iz svih šest prvih razreda. Nakon tog veoma korisnog…

Obavještenje za vanredne učenike – VANREDNI (APRILSKI) ISPITNI ROK

ISTRUKTIVNO-KONSULTATIVNA NASTAVA Obavještavaju se vanredni učenici da će se instruktivno-konsultativna nastava za vanredni (aprilski) ispitni rok održati u periodu od 23.03. do 04.04.2020.godine, prema posebno sačinjenom rasporedu koji će biti naknadno objavljen. POLAGANJE ISPITA Polaganje ispita u vanrednom (aprilskom) ispitnom roku održat će se u periodu od 09.04. do 24.04.2020.godine.…

Posjeta Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i uručivanje prehrambenih namirnica u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Djeca i mladi sa teškoćama u razvoju predstavljaju jednu od najugroženijih i najmarginaliziranijih kategorija, a nerijetko su izloženi diskriminaciji i teškoj finansijskoj situaciji. Sa ciljem razvijanja svijesti o tome, sa učenicima je razgovarano o datoj temi i sprovedene su dvije aktivnosti u decembru. 24. 12. 2019. godine, učenici I3 odjeljenja…