Vanredni učenici

OBAVJEŠTENJE ZA VANREDNE UČENIKE

Obavještavaju se vanredni učenici da je utvrđen vanredni (aprilski) ispitni rok za šk.2020/21.godinu . Instruktivno-konsultativna nastava ( za učenike II razreda smjer kuhar) održat će se u periodu od 29.03.-10.04.2021.godine  prema sjedećem rasporedu: PREUZMI RASPORED Polaganje ispita u aoprilskom ispitnom roku šk.2020/21.g. počeće 19.04.2021. i trajati do 29.04.2021.godine a realizovat…

Polaganje maturskih i završnih ispita

Obavještavaju se vanredni učenici da će se polaganje maturskih i završnih ispita obaviti 11. i 12.02.2021.godine. Svi kandidati su u obavezi izmiriti eventualna dugovanja i podnijeti prijavu za polaganje maturskog/završnog ispita. Obrazac prijave nalazi se u portirnici škole. Kandidati koji polažu maturski ispit dužni su maturski rad, u dva primjerka,…

OBAVIJEST ZA VANREDNE UČENIKE

Obavještavaju se vanredni učenici smijera Turistički tehničar i Ugostiteljski tehničar da su obavezni odabrati temu za izradu maturskog rada. Predmetni nastavnik (mentor) uputiti će učenike u način izrade rada. Učenici smijera   Turistički tehničar mogu  raditi maturski rad iz predmeta: Ekonomija u turizmu, Turistička geografija ili Osnove turizma. Učenici smijera Ugostiteljski tehničar   mogu  raditi…

OBAVIJEST ZA VANREDNE UČENIKE

OBAVJEŠTAVAJU SE VANREDNI UČENICI DA SE PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA NALAZE U NASTAVKU OVE OBAVIJESTI. Prijava se može podnijeti lično, u prostorije škole ili popunjena , potpisana i skenirana može se poslati mail-om na adresu : sutsds@gmail.com  Ispiti će se realizirati u online okruženju, u periodu od 14.do 29. januara 2021.godine…