Projekti

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana turističkih vodiča, danas su učenice IV-1 odjeljenja: Ahmetspahić Amina, Bašović Lamija, Guta Amina, Jašarević Dalila, Lozo Tina, Mustagrudić Zehra, Osmanagić Amira, Rizvić Nejra, Šljivo Adla i Tabak Naida, uz koordinaciju nastavnica Pašić Bahre i Salihić Fatime, upriličile druženje sa učenicima Škole za srednje stručno obrazovanje i…

Obilježavanje Međunarodnog dana turističkih vodiča

Dana 21.02.2020. godine Aktiv ekonomske grupe predmeta Srednje ugostiteljsko-turističke škole Sarajevo je u zgradi školske radionice „Nacional“ obilježio Međunarodni dan turističkih vodiča. Tim povodom provedene su slijedeće aktivnosti: izrađeni su plakati (4 plakata) na kojima su prikazane turističke atrakcije pojedinih mjesta u BiH: Konjica, Trebinja, Bihaća, Blagaja, Počitelja, Kravica, urađeni…

Implementacija društveno korisnog učenja u našoj školi

U srijedu, 19.februara 2020.god. našu školu je posjetila Prim.dr. Aida Ramić-Čatak i učenicima prvih razreda, u sklopu društveno korisnog učenja, održala stručno predavanje na temu: “Mitovi i istine vezane za upotrebu duhana i duhanskih proizvoda”. Predavanju su prisustvovali po deset učenika iz svih šest prvih razreda. Nakon tog veoma korisnog…

Društveno korisno učenje

U okviru realizacije društveno korisnog učenja, u ponedjeljak, 28.10.2019. godine su učenici I – 1 odjeljenja sa nastavnicom Asifom Muminović, obišli prostorije „Narodne kuhinje Stari Grad“. Tu će, po dogovoru sa Tetkom Zilhom, od sljedećeg četvrtka pomagati u njihovim svakodnevnim poslovima. Učenici će biti raspoređeni u grupe po pet učenika.

Društveno korisno učenje

Na trećoj sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj 26.septembra 2019.godine donesena je Odluka o realizaciji društveno korisnog učenja u našoj školi. Naime, u skladu sa Odlukom Ministarsva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,br.11-04-38-13808-4 od 25.6.2019.god. Škola je u obavezi predvidjeti ovaj rad Godišnjim programom rada, imenovati supervizore sekcija i koordinatora supervizora…

Uručene zahvalnice i nagrade u okviru projekta “Jednaki u različitosti-spoznajmo i živimo svijet”

18.10.2019.godine realizovana je posljednja aktivnost u okviru projekta “Jednaki u različitosti-spoznajmo i živimo svijet” na kojoj su uručene zahvalnice i nagrade za učenike. Pored Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn  učesnici u projektu bili su Srednja muzička škola, Srednja ugostiteljsko-turistička škola, OSCE, Mreža za izgradnju mira i Udruženje profesora,…

Drugi koncert u okviru “Projekta jednaki u različitosti – spoznajmo i živimo svijet”

16.10.2019. godine sa početkom u 19:00 h u prostorijama Srednje ugostiteljsko-turističke u okviru “Projekta jednaki u različitosti – spoznajmo i živimo svijet” održan je koncert koji su pripremili učenici Srednje muzičke škole , izložba likovnih radova koju su pripremili učenici Srednje škole za tekstil kožu i dizajn i prikazan  video…