Arhiva

Maturski i završni ispiti

Obavještavaju se vanredni učenici da će se maturski i završni ispiti u januarsko/februarskom ispitnom roku školske 2019./2020. održati u periodu od 10.02. do 11.02. 2020. godine prema posebno sačinjenom rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen Svi učenici koji žele polagati maturski ili završni ispit dužni su podnijeti prijavu za…

Januarsko-februarski ispitni rok za vanredne učenike

Januarsko-februarski ispitni rok za vanredne učenike u školskoj 2019/20 godini počinje 10.01.2020. god. a realizovat će se prema posebnom usvojenom rasporedu polaganja. Neizostavna obaveza svih kandidata koji žele polagati ispite u ovom ispitnom roku je da podnesu prijave za polaganje ispita, najmanje sedam dana prije početka ispita. Prijave za polaganje…