Vanredni učenici

Raspored praktične nastave za IV godinu

U prilogu se nalazi raspored Praktične nastave za kandidate koji pohađaju IV godinu i spisak učenika (grupe) na Praktičnoj nastavi iz kuharstva. Časovi Praktične nastave će se realizovati u kabinetima u školskom objektu Nacional. Da bi prisustvovali navedenim časovima, učenici moraju imati uniforme.