Vijeće roditelja za šk. 2019./2020. godinu

ODJELJENJE RAZREDNIK PREDSTAVNIK
I – 1 SAMIRA ŠKALJO   MAIDA ŠAHBEGOVIĆ
I – 2 BERINA HASANAGIĆ MEŠIĆ ELVEDIN  
I – 3 LEJLA TAHIROVIĆ   LEJLA PAŠALIĆ
I – 4 HARIS BIDŽEVIĆ PROZORAC AMER  
I – 5 SAFET DAJDŽIĆ DRAKOVAC ADISA  
I – 6 MIRNES DEVEDŽIĆ   ČATORI ŠABAN
II – 1 BAHRA PAŠIĆ JAŠAREVIĆ ALMA  
II – 2 SABINA JAKIĆ OSMANAGIĆ SAMIR  
II – 3 ARNELA BIDŽEVIĆ   NEJLA BURILOVIĆ
II – 4 NEJRA HUJIĆ PEJIČIĆ ZVJEZDANA  
II – 5 SEMIR SELIMOVIĆ TVRTKOVIĆ MINELA  
III – 1 FATIMA SALIHIĆ KRŠO DŽEMALUDIN  
III – 2 MERSIHA KORORA ENISA ALIBEGIĆ  
III – 3 ENSAR KOKOR SOFTIĆ ZUMRETA  
III – 4 SELMA JUSIĆ BAHTIJAREVIĆ AMELA  
III – 5 EDINA ĆEMAN KOŠARAC LJILJANA  
IV – 1 AMINA KAKNJO   HADŽIĆ ALMA
IV – 2 ANISA BIDŽEVIĆ   ELZANA HADŽIGRAHIĆ
IV – 3 ADMIR ŠUVALIĆ   AIDA SARAJKIĆ
IV – 4 AMINA KAKNJO   SOLAK JASMINA
IV – 5 SENIT OMERAGIĆ   FETAHOVIĆ SANELA