Vijeće roditelja za šk. 2021./2022. godinu

ODJELJENJE i RAZREDNICIPREDSTAVNIKADRESA
I1 Fatima SalihićMašić Alenalenmasic49@yahoo.com
I2 Fatima ČauševićMehović Ismetamehovic.ismeta7@gmail.com
I3 Arnela BidževićOsmić Aidaaidaosmic@gmail.com
I4 Mirnes DevedžićKukan Aidaaida.kukan@hotmail.com
I5 Fatima OmerovićMujezinović Aldinaaldina.mujezinovic@suts-sa.edu.ba
I6 Adela KurspahićMuminagić Brankicabrankica.m@live.com
II1 Amina KaknjoHodžić Almaalma.hadzic@suts-sa.edu.ba
II2 Anisa BidževićKamberović Renatakamberovicrenata1979@gmail.com
II3 Sabina ZukovićKurtović Melihameliha79.kurtović@gmail.com
II4 Almir MurtićSmailbegović Nedžibnenosn@gmail.com
II5 Asifa MuminovićBabić Hasanhasan.babić@suts-sa.edu.ba
II6 Senit OmeragićČolakhodžić DelilaDelila.colakhodzic@gmail.com
III1 Samra ŠkaljoŠahbegović Maidamaida.sah@gmail.com
III2 Berina HasanagićNikšić Aidaaida.dashing07@gmail.com
III3 Ševal MurtićHadžić Džemiladzemila.hadzic@suts-sa.edu.ba
III4 Haris BidževićProzorac Amerprozorac.proclub.amer172@gmail.com
III5 Safet DajdžićHusković Lejlalela-lamija@outlook.com
III6 Admir ŠuvalićKekić Mirsadmirsad.kekic@suts-sa.edu.ba
IV1 Bahra PašićJašarević Almaalma.jasarevic.ovtarigrad@gmail.com
IV2 Sabina JakićPantić Sabinasabina.pantic@suts-sa.edu.ba