Vijeće učenika za šk. 2021./2022. godinu

ODJELJENJE RAZREDNIK PREDSJEDNIK VIJEĆA UČENIKA ZAMJENIK VIJEĆA UČENIKA
I – 1 FATIMA SALIHIĆMUTAPČIĆ ILMAČELIK ZANA
I – 2 FATIMA ČAUŠEVIĆMACANOVIĆ FARISKOZIĆ HANA
I – 3 ARNELA BIDŽEVIĆDURAKOVIĆ ALENABEĆIROVIĆ SUMEJA
I – 4 MIRNES DEVEDŽIĆĆEHAJIĆ TARIKĆOSIBEGOVIĆ EMRAH
I – 5 FATIMA HODŽIĆ OMEROVIĆCOSIMO DE LUCIOHAMZIĆ AMINA
I – 6 ADELA KURSPAHIĆOMERAGIĆ NEDIMMIGIĆ EMINA
II – 1 AMINA KAKNJOHODA ADRIJANAJAHJAEFENDIĆ TARIK
II – 2 ANISA BIDŽEVIĆNURKOVIĆ MEKAKAMBEROVIĆ ANES
II – 3 SABINA ZUKOVIĆ KURTOVIĆ HAMZAPATKOVIĆ AMINA
II – 4 ALMIR MURTIĆDELIĆ SARASULJIĆ HARUN
II – 5 ASIFA MUMINOVIĆKARIĆ RIJADALJUKIĆ DARIS
II–6SENIT OMERAGIĆHOLJAN IRMARAMIĆ NEJRA
III – 1SAMIRA ŠKALJO MUŠANOVIĆ AMRAALIHODŽIĆ AMINA
III – 2BERINA HASANAGIĆSEMENDRIĆ EMINAKARAMEHMEDOVIĆ ARMEL
III – 3 ŠEVAL MURTIĆ EMINOGLU EMINA SULTIĆ AJLA
III – 4 HARIS BIDŽEVIĆČUKLE ANIDA POPRŽENOVIĆ VANESA
III– 5 SAFET DAJDŽIĆ GIGIĆ RIJALDATAHIROVIĆ GABRIJELA
III – 6ADMIR ŠUVALIĆBOROVAC AMNAKEKIĆ DINO
IV – 1BAHRA PAŠIĆTABAK NAIDAJAŽIĆ AMAR
IV -2SABINA JAKIĆSUANA MANDALAJLA KADRIĆ