Vijeće učenika za šk. 2020./2021. godinu

ODJELJENJE RAZREDNIK PREDSJEDNIK VIJEĆA UČENIKA ZAMJENIK VIJEĆA UČENIKA
I – 1 AMINA KAKNJO HODA ADRIJANA HADŽIĆ HAMZA
I – 2 ANISA BIDŽEVIĆ ŽUNIĆ LEJLA HODŽIĆ ELMA
I – 3 KOKOR ENSAR KURTOVIĆ HAMZA PATKOVIĆ AMINA
I – 4 ĆEMAN EDINA AHMETOVIĆ AFAN DELIĆ SARA
I – 5 KAKNJO AMINA BABIĆ NEJRA ALJUKIĆ DANIS
I – 6 OMERAGIĆ SENIT HOLJAN IRMAPALO EMELA
II – 1 ŠKALJO SAMIRAMUŠANOVIĆ EMRAH BEŠLIJA DARIS
II – 2 HASANAGIĆ BERINA SEMENDRIĆ EMINA KARAMEHMEDOVIĆ ARMEL
II – 3 KURSPAHIĆ ADELA ŠAHOVIĆ BELMIN EMINOGLU MEDINA
II – 4 BIDŽEVIĆ HARIS ZULČIĆ TARIK PROZORAC AJLIN
II – 5 DAJDŽIĆ SAFET DELIĆ HANA HODŽIĆ RASIM
II–6 ŠUVALIĆ ADMIR BOROVAC AMNAOBUĆA EDINA
III – 1 PAŠIĆ BAHRA TABAK NAIDA AŠĆERIJA MUSTAFA
III – 2 JAKIĆ SABINA KADRIĆ AJLA VALJEVČIĆ ENA
III – 3 BIDŽEVIĆ ARNELA AHMETSPAHIĆ NERMIN ŽIGA DŽANA
III – 4 HUJIĆ NEJRA IMAMOVIĆ ALIJA METILJEVIĆ BAKIR
III– 5 SELIMOVIĆ SEMIR ZEC ADNA REPUH FARIS
IV – 1 SALIHIĆ FATIMA KRŠO ISA MUHAREMAGIĆ LEJLA
IV – 2 KORORA MERSIHA DŽEKO AMINA ŠKALJIĆ IMAN