REDOVNU UČENICI – UVJERENJE O REDOVNOM ŠKOLOVANJU

Svi redovni učenici koji su zadovoljili uslove za polaganje mature ili završnog ispita dužni su iste i prijaviti. Za prijavu je dovoljno da popunite polja ispod i pošaljete prijavu pritiskom na dugme “Pošalji prijavu”.