Novosti

Januarsko-februarski ispitni rok za vanredne učenike

Januarsko-februarski ispitni rok za vanredne učenike u školskoj 2019/20 godini počinje 10.01.2020. god. a realizovat će se prema posebnom usvojenom rasporedu polaganja.

Neizostavna obaveza svih kandidata koji žele polagati ispite u ovom ispitnom roku je da podnesu prijave za polaganje ispita, najmanje sedam dana prije početka ispita.

Prijave za polaganje preuzimaju se u sekretarijatu škole.

U prilogu raspored polaganja.