Novosti

Maturski i završni ispiti

Obavještavaju se vanredni učenici da će se maturski i završni ispiti u januarsko/februarskom ispitnom roku školske 2019./2020. održati u periodu od 10.02. do 11.02. 2020. godine prema posebno sačinjenom rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen

Svi učenici koji žele polagati maturski ili završni ispit dužni su podnijeti prijavu za polaganje ispita najkasnije 7 dana prije roka određenog za početak polaganja ispita.