Novosti

Obavještenje za vanredne učenike – VANREDNI (APRILSKI) ISPITNI ROK

ISTRUKTIVNO-KONSULTATIVNA NASTAVA

Obavještavaju se vanredni učenici da će se instruktivno-konsultativna nastava za vanredni (aprilski) ispitni rok održati u periodu od 23.03. do 04.04.2020.godine, prema posebno sačinjenom rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

POLAGANJE ISPITA

Polaganje ispita u vanrednom (aprilskom) ispitnom roku održat će se u periodu od 09.04. do 24.04.2020.godine. Raspored polaganja ispita će se naknadno objaviti.

Neizostavna obaveza svih kandidata koji žele polagati ispite u ovom ispitnom roku je da podnesu prijave za polaganje ispita, najmanje sedam dana prije početka ispita.

Prijave za polaganje preuzimaju se u sekretarijatu škole.