Novosti

Takmičenje mladih novinara 2020

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zaprimilo je e-mail Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u prilogu kojeg se nalazi poziv svim srednjim školama za učešće na konkursu „Takmičenje mladih novinara 2020“ koji su objavili Fondacija INFOHOUSE i Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Evrope, a koji podrazumijeva da mladi trebaju napisati članak od 700 do 1000 riječi o problemu ili događaju koji je od lokalne, nacionalne ili regionalne važnosti za Bosnu i Hercegovinu i dostaviti najkasnije do 15.03.2020. godine.

U prilogu ispod možete pogledati dopis.