Novosti

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita za vanredne učenike

Maturski i završni ispiti za vanredne učenike održat će se u periodu od 24.09.2020. godine do 25.09.2020. godine prema sačinjenom rasporedu polaganja.

Prijavu za polaganje ispita učenici mogu preuzeti na linku ispod, popuniti, potpisati i vratiti na školsku email adresu sutsds@gmail.com.

Prijavu za polaganje ispits učenici su dužni dostaviti najkasnije sedam dana prije roka određenog za polaganje maturskog ili završnog ispita.

Raspored polaganja maturskih ispita vanrednih učenika
u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku šk.2019/20.godini možete naći na linku ispod

Raspored polaganja završnih ispita vanrednih učenika u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku šk.2019/20.godini možete naći na linku ispod