Novosti

INSTRUKTIVNA NASATAVA ZA ŠK. 2020/21. godinu

Instruktivno-konsultativna nastava za vanredne učenike  u školskoj 2020/21.god. održat će se u periodu od 02.11.2020.godine do 31.12.2020.godine  prema posebno sačinjenom  rasporedu koji će biti naknadno objavljen.