Novosti

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA VANREDNE UČENIKE

Obvještavaju se vanredni učenici da će se instruktivno-konsultativna nastava za sve predmete osim praktične nastave izvoditi online. Praktična nastava će se izvoditi uživo u kabinetima praktične nastave  u školskoj radionici „Nacional“, prema rasporedu koji dostavljamo u prilogu.

Da bi pristupili online nastavi potrebno je da imate svoju e-mail adresu i lozinku  koju dobijate u školi,  a možete preuzeti u portirnici škole. Učenici koji su redovno pohađali školu i vanredni učenici kojima je prošle školske godine dodjeljena  e-mail adresa istu će koristiti i ove školske godine.

UPUTSTVO ZA PRISTUPANJE GOOGLE UČIONICI

Na linku classroom.google.com se upišete sa e-mail adresom i lozinkom koju ste dobili od škole. Nakon upisa tražit će vam se da zamjenite lozinku nekom svojom. Poslije zamjene lozinke odaberite opciju: Ja sam učenik (student).Profesori će vas dodati u pripadajuće predmete, a vi ćete imati pregled istih u google učionici.

Prilog: raspored instuktivne nastave