Novosti

Primjena Pravilnika o neopravdanom izostajanju učenika sa nastave za srednje škole u Kantonu Sarajevo, i o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu tokom online nastave

Uputstvo roditeljima

  • Da bismo roditeljima olakšali proceduru pravdanja izostanaka sa nastave zbog novonastale epidemiološke situacije i rasteretili zdravstveni sistem, roditelj može pravdati pet dana učeniku srednje škole u toku jednog polugodišta. Navedeno obuhvata pravdanje od strane roditelja kad su u pitanju blaži simptomi bolesti, kao i drugi opravdani razlozi izostajanja učenika u trenutnoj situaciji.
  • Za ovakav način pravdanja izostanaka roditelj će Izjavu (obrazac Izjave će biti dostavljen svim školama, koji će istu učiniti dostupnom na web stranici škole) u kojoj će navesti razlog izostanka učenika, dostaviti razredniku putem e-    maila ili izjavu dostaviti  direktno u školu.

Primjena pravilnika o izostajanju

Zahtjev za slušanje nastave online

Izjava o pravdanju izostanaka

Poziv  nastavnika  razredniku za uključivanje u rješavanje slučaja

Poziv pedagogu škole za uključivanje u rješavanje slučaja