Novosti

Polaganje maturskih i završnih ispita

Obavještavaju se vanredni učenici da će se polaganje maturskih i završnih ispita obaviti 11. i 12.02.2021.godine.

Svi kandidati su u obavezi izmiriti eventualna dugovanja i podnijeti prijavu za polaganje maturskog/završnog ispita. Obrazac prijave nalazi se u portirnici škole.

Kandidati koji polažu maturski ispit dužni su maturski rad, u dva primjerka, predati na protokol škole.

Maturski i završni ispiti realizovat će se u prostorijama škole „uživo“ prema sljedećem rasporedu polaganja:

RASPORED