Novosti

DKU – Važnost halal certificiranja za turističko-ugostiteljske objekte

Učenici I-1,4 i 5 razreda su u okviru DKU aktivnosti, 4.marta 2021.godine, pripremili kratku online prezentaciju na temu ”Halal kvaliteta” sa supervizorima Muminović Asifom i Dajdžić Safetom. Prisutni su bili i učenici I-2 razreda sa supervizorom Omeragić Senitom, te koordinator Mujačić Mubina.

Učenici su objasnili značenje i zahtjeve halal kvalitete, te procedure certifikacije. Između ostalog, naglašeno je da halal certificiranje omogućava kompanijama da učvrste svoju poziciju na domaćem tržištu. Halal certificiranjem kompanije stiču konkuretnu prednost na tržištu zbog toga što halal nema supstituta. To su prepoznali neki od vodećih turističko-ugostiteljskih objekata u BiH, te implementirali zahtjeve halala još prije nekoliko godina.

S obzirom na to da je tema veoma široka, kao i da je ovom kratkom  druženju prisustvovao veliki broj učenika, dogovoreno je da će se ova tema ponovo obraditi, sa različitih aspekata, pojedinačno razredi sa svojim supervizorima.