Novosti

DKU aktivnost – Obilježavanje 6. aprila

Učenici I-1 i I-4 razreda sa supervizorom Asifom Muminović, upriličili su druženje

putem meet a uz prezentaciju i pjesmu  o svom gradu, kojom su obilježili 6. april Dan

 oslobođenja Sarajeva.

Pored velikog broja učenika ovom meet u prisustvovala su i četiri nastavnika.

U pripremi i izvedbi ovog časa posebno su se istakli učenici: Inga Dumovski, Adriana Hoda, Lamija Palo, Lamija Čomor, Nora Čavčić i Anel Suljević.