Novosti

OBAVJEŠTENJE

JUNSKI ISPITNI ROK

Junski ispitni rok u školskoj 2020/21.godine održat će se u periodu od 1.6. do 9.6.2021.godine prema posebno sačinjenom rasporedu koji će biti objavljen na web stranici škole i oglasnoj ploči.

Da bi učenici mogli pristupiti ispitima u obavezi su prijaviti ispite za junski ispitni rok. Prijava se može podnijeti lično ili mailom (popunjena,potpisana i skenirana).