Novosti

Prijava ispita

Obavještavaju se svi vanredni učenici da su dužni do 05. januara 2022. godine prijaviti sve ispite koje žele polagati u januarsko-februarskom ispitnom roku.

Prijave za polaganje preuzimaju se u sekretarijatu škole.