Novosti

Izbor maturskog rada za vanredne učenike IV razreda

Obavještavaju se vanredni učenici IV razreda smijera Turistički tehničar, Ugostiteljski tehničar, Kuhar tehnolog, Poslastičar tehnolog i Konobar tehnolog da su obavezni odabrati temu za izradu maturskog rada. Predmetni nastavnik (mentor) uputiti će učenike u način izrade rada. Zavisno od smjera učenici mogu izabrati maturski rad iz sljedećih predmeta.

Turistički tehničar

Ekonomija u turizmu (mentor: Salihić Fatima; kontakt email: fatima.salihic@suts-sa.edu.ba)

Turistička geografija (mentor: Selimović Semir; kontakt email: semir.selimovic@suts-sa.edu.ba)

Osnove turizma (mentor: Hujić Nejra; kontakt email: nejra.sljivo@suts-sa.edu.ba)

Ugostiteljski tehničar

Kuharstvo (mentor: Bidžević Haris; kontakt email: haris.bidzevic@suts-sa.edu.ba)

Usluživanje (mentor: Murtić Almir; kontakt email: almir.murtic@suts-sa.edu.ba)

Ekonomija u ugostiteljstvu (mentor: Pašić Bahra; kontakt email: bahra.pasic@suts-sa.edu.ba)

Kuhar tehnolog

Kuharstvo (mentor: Bidžević Haris; kontakt email: haris.bidzevic@suts-sa.edu.ba)

Ekonomika preduzeća (mentor: Kurspahić Adela; kontakt email: kurspahic.adela@suts-sa.edu.ba)

Nauka o ishrani (mentor: Čaušević Fatima; kontakt email: causevic.fatima@suts-sa.edu.ba)

Poslastičar tehnolog

Poslastičarstvo (mentor: Dajdžić Safet; kontakt email: safet.dajdzic@suts-sa.edu.ba)

Nauka o ishrani (mentor: Čaušević Fatima; kontakt email: causevic.fatima@suts-sa.edu.ba)

Ekonomika preduzeća (mentor: Kurspahić Adela; kontakt email: kurspahic.adela@suts-sa.edu.ba)

Konobar tehnolog

Engleski jezik (mentor: Bidžević Arnela; kontakt email: arnela.bidzevic@suts-sa.edu.ba)

Njemački jezik (mentor: Škaljo Samira; kontakt email: samira.skaljo@suts-sa.edu.ba)

Usluživanje (mentor: Murtić Almir; kontakt email: almir.murtic@suts-sa.edu.ba)

Ekonomika preduzeća (mentor: Kurspahić Adela; kontakt email: kurspahic.adela@suts-sa.edu.ba)

 

NAPOMENA:

Nakon što učenici kontaktiraju mentora i izaberu maturski rad, potrebno je da informacije o izboru mentora, predmeta i teme maturskog rada pošalju na email adresu: ajdin.kadic@suts-sa.edu.ba