Novosti

Polaganje maturskih i završnih ispita

Obavještavaju se vanredni učenici da će se polaganje maturskih i završnih ispita obaviti 16. i 17.02.2021.godine.

Svi kandidati su u obavezi izmiriti eventualna dugovanja i podnijeti prijavu za polaganje maturskog/završnog ispita najkasnije do petka 04.02.2022. Obrazac prijave nalazi se na protokolu škole.

Kandidati koji polažu maturski ispit dužni su maturski rad, u dva primjerka, predati na protokol škole.

Maturski i završni ispiti realizovat će se u prostorijama škole prema sljedećem rasporedu polaganja: