Novosti

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita za vanredne učenike u junskom ispitnom roku

Obavještavaju se vanredni učenici da će se polaganje maturskih i završnih ispita obaviti 27. i 28.06.2022.godine.

Svi kandidati su u obavezi izmiriti eventualna dugovanja i podnijeti prijavu za polaganje maturskog/završnog ispita najkasnije do ponedjeljka 20.06.2022. Obrazac za prijavu se nalazi na protokolu škole.

Kandidati koji polažu maturski ispit dužni su maturski rad, u dva primjerka, predati na protokol škole najkasnije do ponedjeljka 20.06.2022.

Maturski i završni ispiti realizovat će se u prostorijama škole prema sljedećem rasporedu polaganja:

Raspored maturskih ispita

Raspored završnih ispita