Novosti

Izmjene rasporeda časova za I polugodište školske 2022/23. godine

Novi raspored časova za I polugodište školske 2022/23. će početi sa primjenom od 28.11.2022.

Raspored časova po razredima

Raspored časova po nastavnicima