Novosti

Raspored ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2022/23. godine

Obavještavaju se vanredni učenici da će ispiti u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2022/23. godine početi u ponedjeljak, 09.01.2023. prema posebno sačinjenom rasporedu polaganja koji se nalazi u prilogu.

Svi vanredni učenici su dužni do 06. januara 2022. godine prijaviti sve ispite koje žele polagati u januarsko-februarskom ispitnom roku.

Prijave za polaganje preuzimaju se u sekretarijatu škole.

NAPOMENA: Molimo sve vanredne učenike da prije dolaska na ispite uvijek provjere termine ispita jer je moguć da dođe do manjih izmjena!