Novosti

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku

Obavještavaju se vanredni učenici da će se polaganje maturskih i završnih ispita održati 27.2.2023.godine.

Pisani rad iz Bosanskog jezik I književnosti održat će se 28.2.2023. godine u 13:00 časova u prostorijama škole u ul. Dugi sokak br.9.

Obrazac za prijavu se nalazi na protokolu škole.

Kandidati koji polažuodine maturski ispit dužni su maturski rad, u dva primjerka, predati na protokol škole najkasnije do petka  24.02.2023.g

Maturski i završni ispiti realizovat će se u prostorijama škole prema sljedećem rasporedu polaganja: