Novosti

Obavijest o konačnim rang listama i prijemu dokumentacije za upis u prvi razred JU Srednje ugostiteljsko-turističke škole u školskoj 2023./24. godini

Dragi učenici/ce, poštovani roditelji,

objavljujemo konačne rang liste online upisa u prvi razred Srednje ugostiteljsko-turističke škole za školsku 2023./24. godinu.

Prijem dokumentacije izvršit će se 29. juna, 30. juna i 03. jula 2023. godine, u periodu od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama škole u Dugom sokaku br. 9, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika/ca u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava za upis (štampana iz EMIS sistema, uputstvo na https://upis.emis.edu.ba/),
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),
  • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (IX razred– original),
  • Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole (originalna dokumenta),
  • Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – (original),
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja ostvarenih bodova po kriterijima iz člana 11., 12. i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.

DOBRO DOŠLI!