Novosti

Obavijest o polaganju maturskih i završnih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku

Obavještavaju se vanredni učenici da će se polaganje maturskih i završnih ispita realizovati u periodu od 18.9. do 21.9. 2023. godine.

Tačan termin ispita će biti objavljen kada se objavi raspored časova.

Ukoliko to već nisu uradili, učenici su dužni prijaviti maturski i završni ispit. Ispiti se mogu prijaviti od 6.9. do 11.9. 2023, u terminu od 10:00 do 14:00 časova.

Do 3.9. 2023. godine maturski radovi trebaju biti dostavljeni na protokol škole u printanoj formi, uvezani, u dva primjerka (po uputama mentora).