Novosti

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023/24. godine.

U prilogu je raspored polaganja maturskih i završnih ispita za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023/24. godine.

Prijave za maturske i završne ispite se mogu predati na protokol u periodu od 1. 2. do 6. 2. 2024. godine, u periodu od 10:00 do 16:00 h. 

Neophodno je predati na protokol isprintane i uvezane maturske radove (dva primjerka) do 11. 2. 2024. godine.