Mjesec: Januar 2020.

Posjeta Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i uručivanje prehrambenih namirnica u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Djeca i mladi sa teškoćama u razvoju predstavljaju jednu od najugroženijih i najmarginaliziranijih kategorija, a nerijetko su izloženi diskriminaciji i teškoj finansijskoj situaciji. Sa ciljem razvijanja svijesti o tome, sa učenicima je razgovarano o datoj temi i sprovedene su dvije aktivnosti u decembru. 24. 12. 2019. godine, učenici I3 odjeljenja…

Maturski i završni ispiti

Obavještavaju se vanredni učenici da će se maturski i završni ispiti u januarsko/februarskom ispitnom roku školske 2019./2020. održati u periodu od 10.02. do 11.02. 2020. godine prema posebno sačinjenom rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen Svi učenici koji žele polagati maturski ili završni ispit dužni su podnijeti prijavu za…