Mjesec: Mart 2020.

Takmičenje mladih novinara 2020

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zaprimilo je e-mail Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u prilogu kojeg se nalazi poziv svim srednjim školama za učešće na konkursu „Takmičenje mladih novinara 2020“ koji su objavili Fondacija INFOHOUSE i Koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Evrope, a…

Obavještenje za učenike i roditelje

Obavještavaju se učenici i  roditelji da ,ukoliko imaju potrebu za izdavanjem potvrda, duplikata svjedodžbi i ostalih dokumenata, prijave to školi putem e-mail adrese (sutsds@gmail.com), kako bismo blagovremeno odgovorili na zahtjeve.

Obavještenje za vanredne učenike

Obavještavaju se vanredni učenici da će se u skladu sa Odlukom Vlade KS, organizovati „online“ instruktivno – konsultativna nastava za vanredni (aprilski) ispitni rok šk. 2019./2020. Potrebno je da učenici na koje se odnosi instruktivno – konsultativna nastava, za teoretske predmete, ostvare kontakte sa predmetnim profesorima putem emaila i dogovore…

Obilježavanje Međunarodnog dana turističkih vodiča

Dana 21.02.2020. godine Aktiv ekonomske grupe predmeta Srednje ugostiteljsko-turističke škole Sarajevo je u zgradi školske radionice „Nacional“ obilježio Međunarodni dan turističkih vodiča. Tim povodom provedene su slijedeće aktivnosti: izrađeni su plakati (4 plakata) na kojima su prikazane turističke atrakcije pojedinih mjesta u BiH: Konjica, Trebinja, Bihaća, Blagaja, Počitelja, Kravica, urađeni…