Mjesec: Oktobar 2019.

Društveno korisno učenje

U okviru realizacije društveno korisnog učenja, u ponedjeljak, 28.10.2019. godine su učenici I – 1 odjeljenja sa nastavnicom Asifom Muminović, obišli prostorije „Narodne kuhinje Stari Grad“. Tu će, po dogovoru sa Tetkom Zilhom, od sljedećeg četvrtka pomagati u njihovim svakodnevnim poslovima. Učenici će biti raspoređeni u grupe po pet učenika.

Društveno korisno učenje

Na trećoj sjednici Nastavničkog vijeća, održanoj 26.septembra 2019.godine donesena je Odluka o realizaciji društveno korisnog učenja u našoj školi. Naime, u skladu sa Odlukom Ministarsva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,br.11-04-38-13808-4 od 25.6.2019.god. Škola je u obavezi predvidjeti ovaj rad Godišnjim programom rada, imenovati supervizore sekcija i koordinatora supervizora…

Uručene zahvalnice i nagrade u okviru projekta “Jednaki u različitosti-spoznajmo i živimo svijet”

18.10.2019.godine realizovana je posljednja aktivnost u okviru projekta “Jednaki u različitosti-spoznajmo i živimo svijet” na kojoj su uručene zahvalnice i nagrade za učenike. Pored Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn  učesnici u projektu bili su Srednja muzička škola, Srednja ugostiteljsko-turistička škola, OSCE, Mreža za izgradnju mira i Udruženje profesora,…

Drugi koncert u okviru “Projekta jednaki u različitosti – spoznajmo i živimo svijet”

16.10.2019. godine sa početkom u 19:00 h u prostorijama Srednje ugostiteljsko-turističke u okviru “Projekta jednaki u različitosti – spoznajmo i živimo svijet” održan je koncert koji su pripremili učenici Srednje muzičke škole , izložba likovnih radova koju su pripremili učenici Srednje škole za tekstil kožu i dizajn i prikazan  video…

Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo na Sajmu „Dani jabuke“ u Goraždu

Sajam „Dani jabuke“ u Goraždu tradicionalno se održava u drugoj sedmici mjeseca oktobra. U okviru ovogodišnjeg sajma održano je i takmičenje srednjih stručnih škola u petak, 11.10.2019.god. Takmičenju se odazvalo četiri škole. Tema takmičenja bila je tufahija i poslastica od jabuka po izboru, uz napomenu da treba povezati tradicionalnu pripremu…